บริการด้านตรวจสอบบัญชี

image

เราให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มากด้วยประสบการณ์เน้นถึงคุณภาพของงานว่าจะได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงให้คำแนะนำในระบบบัญชี การควบคุมภายใน ความเสี่่ยงที่พบระหว่างการตรวจสอบให้กับเจ้าของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบบัญชี/การควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นและนำข้อเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งบการเงินของกิจการสะท้อนความเป็นจริงถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถนำไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงเวลาเวลาในราคาที่เหมาะสม


Powered by MakeWebEasy.com